Cơ cấu tổ chức Ban chấp hành Hội môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa

Tran-Dinh-Quy
Ông: Trần Đình Quý
Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS Tây Nha Trang
Giám đốc
Ông: Hồ Hữu Ngọc
Phó Chủ tich
Sàn giao dịch BĐS Ngọc Land
Giám đốc
Ông: Phạm Ngọc Vũ
Phó Chủ tich
Sàn giao dịch BĐS Đất Phố Nha Trang
Giám đốc
Bà: Nguyễn Thị Hồng Thanh
Phó Chủ tich
Sàn giao dịch BĐS Gia Khang
Giám đốc
Bà: Trần Thị Gia Khánh
Phó Chủ tich
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phát Land
Giám đốc
Ông: Dương Mạnh Cường
Phó Chủ tich
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Đất phú
Giám đốc
Ông: Phan Việt Hoàng
Tổng thư ký
Sàn giao dịch BĐS Nhà Phố Nha Trang
Giám đốc
Ông: Nguyễn Tùng Linh
Phó Tổng Thư Ký
Ông: Phan Duy Nghĩa
Chánh Văn phòng Hội
Ông: Lê Xuân Quang
Ủy viên Ban chấp hành
Trưởng Văn phòng đại diện Cam Ranh
Bà: Nguyễn Thụy Minh Trúc
Ủy viên Ban chấp hành
Bà: Trương Ái Duyên
Ủy viên Ban chấp hành
Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan
Ủy viên Ban chấp hành
Bà: Trần Thị Ngọc Bích
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Trần Văn Hào
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Lâm Hoàng
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Nguyễn Minh Đức
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Lê Xuân Trường
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Đỗ Trọng Ban
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Phan Từ Liêm
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Nguyễn Huỳnh Minh Châu
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Lê Ngọc Thiện
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Nguyễn Anh Tuấn
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Định Văn Cường
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Trần Văn Hoàng
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Trương Duy Vũ
Ủy viên Ban chấp hành
Bà: Đào Nhật Vi
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Võ Hữu Nhân
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Võ Tá Thế
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Trần Đức Phi
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Võ Minh Khoa
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Văn Dũng Chinh
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Hồ Tần Hậu
Ủy viên Ban chấp hành
Ông: Lê Nguyễn Thanh Huy
Ủy viên Ban chấp hành
Sàn giao dịch BĐS Nha Trang House
Giám đốc
Ông: Nguyễn Hữu Đức
Ủy viên Ban chấp hành