Danh sách hội viên Hội môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa

Ông: Trần Đình Quý
Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS Tây Nha Trang
Giám đốc
Ông: Phan Việt Hoàng
Tổng thư ký
Sàn giao dịch BĐS Nhà Phố Nha Trang
Giám đốc
Ông: Nguyễn Tùng Linh
Phó Tổng thư ký
Công ty bất động sản Tùng Linh
Giám đốc
Bà: Trần Thị Gia Khánh
Phó Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS An Phát
Giám đốc
Bà: Nguyễn Thị Hồng Thanh
Phó Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS Gia Khang
Giám đốc
Ông: Lê Nguyễn Thanh Huy
Phó Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS Nha Trang House
Giám đốc
Ông: Phạm Ngọc Vũ
Phó Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS Đất Phố Nha Trang
Giám đốc
Ông: Dương Mạnh Cường
Phó Chủ tịch
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Đất Phú
Giám đốc
Ông: Hồ Hữu Ngọc
Phó Chủ tịch
Sàn giao dịch BĐS Ngọc Land
Giám đốc
Ông: Nguyễn Hữu Đức
Ủy viên Ban chấp hành