Hội Môi giới bất động sản và Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư ATA Nha Trang hợp tác đào tạo môi giới bất động sản

Ngày 28-4, Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư ATA Nha Trang đã ký kết đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới và điều hành quản lý sàn bất động sản.

 

Lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư ATA Nha Trang ký kết hợp tác
Lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư ATA Nha Trang ký kết hợp tác.

 

Theo Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa, trong những năm qua, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới, điều hành quản lý sàn giao dịch bất động sản luôn được quan tâm. Chính vì vậy, năm 2021, Sở Xây dựng đã có Quyết định ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho Hội môi giới Bất động sản Khánh Hòa. Hội môi giới Bất động sản Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị trong việc tổ chức kỳ thi. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giám sát Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa và tham mưu cho Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi các nhiệm vụ liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo 2 đơn vị chúc mừng buổi lễ ký kết thành công tốt đẹp
Lãnh đạo 2 đơn vị chúc mừng buổi lễ ký kết thành công tốt đẹp

 

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản giúp thị trường hoạt động chuyên nghiệp
Đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản giúp thị trường hoạt động chuyên nghiệp

 

Được biết, Hội môi giới Bất động sản Khánh Hòa được UBND tỉnh thành lập từ năm 2011 nhằm mục đích hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp giữa các thành viên của hội; thúc đẩy tính chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư ATA Nha Trang có  nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và có uy tín cao đối với khách hàng, đối tác. Với tinh thần vì cộng đồng, Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư ATA Nha Trang đặt mục tiêu giúp thật nhiều khách hàng sở hữu các bất động sản phù hợp, an toàn và gia tăng được lợi nhuận kỳ vọng.

 

Theo NHẬT THANH – baokhanhhoa.vn

Nội dung liên quan