Chiêu sinh Khoá Đào Tạo Môi Giới và Quản Lý Sàn BĐS tháng 3/2019

Thực hiện: – Nghị định số 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà... Read more »

[Training miễn phí] Kỹ năng Marketing và Sale bất động sản tại Khách sạn Liberty Nha Trang

THÔNG BÁO Kính gửi: Các Hội viên, Ban chấp hành Hội môi giới Bất động sản Khánh Hòa. Nhằm nâng cao kiến thức và trao dồi kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh... Read more »

Khóa học tập huấn về Kỹ năng giao dịch BĐS, Kỹ năng bán hàng

Vào ngày 11/03/2018 vừa qua, tại Hội trường Khách sạn Galina ( 4*), số 05 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Hội Môi Giới BĐS Khánh Hòa và... Read more »