Sửa đổi quy định ghi nợ tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Ảnh... Read more »

Nghị định 139 Kinh doanh BĐS, Quản lý nhà ở

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 139/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017   NGHỊ... Read more »

Đổi mới toàn diện chính sách về đất đai

Bộ TN&MT vừa cho biết sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung 8 nhóm chính sách lớn liên quan đến Luật Đất đai 2013. Theo đó, 8 nhóm chính sách lớn gồm:... Read more »

Ông chủ kín tiếng của Danh Khôi và những thương vụ âm thầm thâu tóm dự án trên thị trường địa ốc

Nhiều người biết đến Danh Khôi là một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay, thế nhưng ông chủ kín tiếng của tập đoàn... Read more »

NGHỊ ĐỊNH: VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNChương I

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 117/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH   VỀ XÂY... Read more »

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN; VIỆC THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2015/TT-BXD                                                 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015       THÔNG TƯ... Read more »

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ-QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,... Read more »

LUẬT NHÀ Ở

LUẬT NHÀ Ở   SỞ HỮU NHÀ Ở Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước. Người Việt Nam... Read more »

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN   Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và... Read more »

LUẬT ĐẤT ĐAI

LUẬT ĐẤT ĐAI   ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT   MỤC 1.... Read more »