Muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản phải làm như thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi thành lập công ty môi giới bất động sản thì người môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới.... Read more »

Nghị định 139 Kinh doanh BĐS, Quản lý nhà ở

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 139/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017   NGHỊ... Read more »

NGHỊ ĐỊNH: VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNChương I

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 117/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH   VỀ XÂY... Read more »

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN; VIỆC THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2015/TT-BXD                                                 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015       THÔNG TƯ... Read more »

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ-QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,... Read more »

LUẬT NHÀ Ở

LUẬT NHÀ Ở   SỞ HỮU NHÀ Ở Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước. Người Việt Nam... Read more »

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN   Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và... Read more »

LUẬT ĐẤT ĐAI

LUẬT ĐẤT ĐAI   ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT   MỤC 1.... Read more »

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2019 là 5%/năm

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2570/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ... Read more »

Thẩm quyền thu hồi, giao đất khi chuyển nhượng dự án

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Trọng Hòa An (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về cách hiểu nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 83 Nghị... Read more »