Nhận chuyển nhượng dự án, chứng minh năng lực tài chính thế nào?

(Chinhphu.vn) – Để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án thì chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án... Read more »