Trang mới cho bất động sản Khánh Hòa

Trước các chính sách định hướng phát triển rõ ràng, bất động sản (BĐS) Khánh Hòa đang...

THÔNG BÁO – KHÁM BỆNH TỔNG QUÁN CHO THÀNH VIÊN HỘI

Đại hội Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa lần thứ III

Khánh Hòa: Giá đất Cam Lâm tăng “phi mã”, chính quyền cảnh báo rủi ro đầu tư

Phổ biến quy định pháp luật cho các sàn môi giới bất động sản