KẾ HOẠCH VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ MÔI GIỚI ĐỢT 1 NĂM 2021

Hội đồng Thi sát hạch cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản đã ban hành kế hoạch và quy chế tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1/ 2021

Xem chi tiết Quy chế tại đây.

Xem chi tiết Kế Hoạch tại đây.

 

Nội dung liên quan