Khánh Hòa: Triển khai mở 4 nút giao thông vào sân bay Nha Trang

Nội dung liên quan