Phổ biến quy định pháp luật cho các sàn môi giới bất động sản

Ngày 25-3, Sở Xây dựng Khánh Hòa phối hợp với Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Nghị định số 02/2022 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản” chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-3-2022 và Nghị định số 16/2022 của Chính phủ “Quy định xử phạt hành chính về xây dựng” chính thức có hiệu lực từ ngày 28-1-2022. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Xây dựng, lãnh đạo Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa cùng hơn 50 đại diện của các sàn bất động sản tại TP. Nha Trang.

 

Đại diện Sở Xây dựng, Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa phổ các quy định pháp luật cho các sàn kinh doanh bất động sản.
Đại diện Sở Xây dựng, Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa phổ các quy định pháp luật cho các sàn kinh doanh bất động sản.

 

Việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật và các quy định pháp luật mới ban hành cho các hội viên và cộng đồng môi giới bất động sản là rất cần thiết. Việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật sẽ góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, các nhà môi giới bất động sản phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của Hội đối với cộng đồng, xã hội, sự chuyên nghiệp của nghề môi giới và sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Khánh Hòa.

Theo ông Phan Việt Hoàng – Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn của kinh tế Việt Nam với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Thị trường bất động sản cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt dự án phải tạm dừng xây dựng… Trong tình hình đó, Chính phủ và các Bộ, ngành đã hết sức nỗ lực, khẩn trương nghiên cứu để ban hành nhanh chóng, kịp thời nhiều cơ chế, chính sách để giúp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nền kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng. Cụ thể, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách để đảm bảo tính đồng bộ, liên thông của hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Nhiều chính sách mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2021 về thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và Luật Kinh doanh bất động sản có tác động tích cực tới thị trường bất động sản.

Theo NHẬT THANH – baokhanhhoa.vn

Nội dung liên quan