Quy hoạch chi tiết 1/500 Tuyến đường Vành đai 3 thành phố Nha Trang


Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3663/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến đường Vành đai 3, thành phố Nha Trang với các nội dung chính:


Download

Nội dung liên quan