Sáp nhập Hội môi giới Bất động sản Việt Nam

Hội môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 1369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ký ngày 26/05/2011. Trong quá trình hoạt động vừa qua Hội đã quy tụ tập hợp và kết nối các nhà Môi giới Bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Định hướng hành nghề Môi giới Bất động sản chuyên nghiệp có văn hóa chuẩn mực, đạo đức phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Trở thành Tổ chức có uy tín trên thị trường trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà Môi giới Bất động sản

edit11
Ông Nguyễn Mạnh Hà (phải): chủ tịch hiệp hội môi giới BĐS Việt Nam

Từ tháng 12/2015, Hội môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa là thành viên chính thức của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, quy tụ, tập hợp và kết nối các nhà môi giới bất động sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà môi giới Bất động sản; Đầu mối tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác để kết nối với các nhà môi giới bất động sản;

Hoàn thiện, nâng cao nghiệp vụ, hướng tới chuẩn mực hóa hoạt động hành nghề môi giới bất động sản; Phát triển chuyên nghiệp và bền vững thị trường kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

image-bb0d42bc93d4d98924ec0939e1403f4cd387025e508cf4f92acede049682a938-V
Ông Trần Ngọc Quang (Trái): Thư ký hiệp hội môi giới BĐS tỉnh Khánh Hòa

Các thông tin chính về Công ty sau sáp nhập như sau:
Tên tổi chức: Hội môi giới Bất động sản tỉnh Khánh Hòa
Tên viết tắt: Kareb
Địa chỉ giao dịch: 02A Cửu Long, Phước Hòa, TP. Nha Trang
Điện thoại: (+84.58) 3 878 815
Fax: (+84.58) 3 878 815
Website: https://kareb.vn
Email: kareb.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kareb.vn

Nội dung liên quan