THÔNG BÁO – KHÁM BỆNH TỔNG QUÁN CHO THÀNH VIÊN HỘI

Nhằm nâng cao sức khoẻ cho các thành viên của Hội Kareb sau đại dịch covid-19.
Hội Kareb đã cử anh Lê Ngọc Thiện làm việc với Viện trưởng Viện Giáo Dục & Sức Khoẻ để tiến hành chương trình Khám bệnh tổng quát (cơ bản) miễn phí cho các thành viên Hội tại Nha Trang trong thời gian sắp đến.
Để công tác tổ chức việc khám bệnh được chu đáo, kính đề nghị các thành viên cá nhân và tổ chức của Hội kareb tiến hành đăng ký danh sách cho mình cũng như nhân viên công ty mình (nếu có nhu cầu) để btc thuận tiện trong việc bố trí thời gian, địa điểm việc khám bệnh thuận lợi.
Mọi thông tin đăng ký danh sách vui lòng liên hệ thư ký Hội
(Trâm – 033 9154185).
Hạn chót đăng ký là 16h00 ngày 26/9/22
Trân trọng ./.
Chi tiết xem tại đây.

Nội dung liên quan