Thông báo Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 1/2021

Thông báo Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 1/2021  xem tại đây

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 1/2021    xem tại đây

Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 1/2021   xem tại đây.

 

Nội dung liên quan