Thông báo Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 1/2021 theo Quyết định số 42/QĐ-UBND (23/3/2021) của Giám đốc sở Xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa qua đã ban hành Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1/2021.

Theo nội dung thông báo, Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa sẽ là đơn vị tổ chức kỳ thi này (được ủy quyền thực hiện theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Giám đốc sở Xây dựng). Kỳ thi sẽ được diễn ra trong 01 ngày (21/5/2021) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Địa điểm: Số 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

(chi tiết thông báo)

Nội dung liên quan