Từ 15/01/2018 Môi giới bất động sản có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 139/2017/NĐ-CP ban hành ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động … kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản

Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 có những nội dung ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động môi giới bất động sản, Hội môi giới bất động sản Khánh Hòa xin trích lược những nội dung nổi bật nhất để các anh/chị học viên và những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản CHÚ Ý thực hiện:

Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định;

b) Không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;

c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đưa lên sàn giao dịch bất động sản bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định;

b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không chính xác hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.

Như vậy ngoài mức phạt tăng và các hành vi vi phạt được nêu cụ thể thì ở Nghị định 139/2017 còn có hình thức phạt bổ sung và có biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài ra một điểm cần lưu ý là thẩm quyền xử phạt được giao cho UBND các cấp từ UBND cấp xã, nơi bám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS trên địa bàn quản lý của mình

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền:

a) Đến 300.000.000 đồng đối với lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Như vậy có rất nhiều đơn vị kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ (môi giới) bất động sản. Chính phủ quyết tâm chấn chỉnh, lành mạnh và minh bạch trong các hoạt động bất động sản nói chung.

Các nội dung cụ thể và kiến thức liên quan sẽ được các giảng viên của KAREB trình bày chi tiết trong khóa học môi giới bất động sản. Học viên tham gia khóa học môi giới bất động sản sẽ được bảo đảm tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại các hội đồng thi của Sở xây dựng Khánh Hòa tổ chức.

Học viên tham gia khóa học sẽ được kết nạp thành hội viên Hội môi giới Bất động sản Khánh Hòa, Hội nghề nghiệp chính danh được pháp luật công nhận, hội viên của Hội MG là những nhà môi giới chuyên nghiệp, chân chính, đạo đức, được đào tạo bài bản, đúng qui định và có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Hội viên của Hội MG sẽ được bảo vệ trước các chủ đầu tư, chủ sàn giao dịch BĐS không chân chính. Được xã hội tín nhiệm. Được cập nhật các chính sách, kiến thức chuyên ngành mới nhất. Được góp sức mình nâng cao hình ảnh và vị thế của nghề môi giới….

Trân trọng

Nội dung liên quan