Hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 11 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (BĐS); hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

moigioitiepthi-1440058572180

Theo đó, người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới BĐS. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định.

Chứng chỉ môi giới BĐS được cấp trước ngày 1-7-2015 có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-7-2015. Chứng chỉ môi giới BĐS, chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS được cấp sau ngày 1-7-2015 có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

Thông tư cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch BĐS phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh BĐS. Cụ thể như sau: tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch BĐS phải thành lập doanh nghiệp; sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Sàn giao dịch BĐS phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết. Sàn giao dịch BĐS phải có diện tích tối thiểu là 50m² và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Sàn giao dịch BĐS là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch.

Ngoài ra, sàn giao dịch BĐS phải công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014.

Sàn giao dịch BĐS có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của BĐS trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch BĐS chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch BĐS phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-2-2016.

T.A (Theo chinhphu.vn)

Nội dung liên quan